Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střední průmyslová škola chemická, Brno, Branovská 65

 

 hymna.jpg
Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014
 

 

 
Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014
Přijímací zkoušky pro všechny obory a zaměření denního studia proběhnou
v pondělí 22. a úterý 23. dubna 2013
Na přihlášce ke studiu na naší škole je nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.
Základním kritériem pro přijetí ke studiu je zájem o obor vyjádřený především účastí v soutěžích a olympiádách v přírodovědných předmětech a v korespondenčním kurzu chemie (KORCHEM). V rámci přijímacího řízení se zohledňuje studijní průměr v daných klasifikačních obdobích (v I. a II. pololetí 8. třídy a v I. pololetí 9. třídy) a výsledek přijímacích zkoušek. Kritéria pro přijetí budou upřesněna a zveřejněna na webových stránkách školy do 31. 10. 2012. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude zveřejněno ve středu 24. 4. 2013. Veškeré dodatky k přihlášce (jako např. diplomy, účasti v soutěžích atd.) je nutno dodat nejpozději do 15.3. Na pozdější účasti v soutěžích a doložky nebude brán zřetel!
 skola.jpg
 

Denní studium

Škola připravuje studenty v těchto studijních oborech:

 • Aplikovaná chemie (zaměření analytická chemie, farmaceutické substance a ochrana životního prostředí),
 • Analýza potravin,
 • Přírodovědné lyceum.
 

Pro školní rok 2013/2014 plánuje ředitelství školy otevření čtyř tříd 1. ročníku denního studia těchto oborů a zaměření:

 • Aplikovaná chemie (zaměření analytická chemie, zaměření farmaceutické substance a zaměření ochrana životního prostředí),

Konkrétní zaměření oboru Aplikovaná chemie si žáci zvolí v 2. pololetí druhého ročníku studia.

 • Analýza potravin,
 • Přírodovědné lyceum.
  Konzultační hodiny
Ing. Vilém Koutník, CSc. Po 15:15 - 16:00 Čt 14:25 - 15:10
Ing. Irena Pavlíčková Út 15:15 - 16:00 Út 14:25 - 15:10
Ing. Zdenka Kučerová Po 7:10 - 7:55 13:35 - 14:20
Mgr. Kateřina Bílá Út 8:00 - 8:45 Čt 12:45 - 13:30
Mgr. Michala Brokešová Út 13:35 - 14:20 7:30 - 8:00
Ing. Tomáš Buriánek Po 14:25 - 15:10 12:45 - 13:30
Mgr. Kateřina Drbušková Út 13:45 - 14:20 St 12:45 - 13:30
Ing. Jitka Dvořáková Po 15:15 - 16:00 Út 12:45 - 13:30
Mgr. Michal Dujka St 13:40 - 14:25 10:40 - 11:25
Mgr. Ing. Eva Elledrová Út 12:45 - 13:30 9:50 - 10:35
Ing. Roman Guráň St 8:00 - 8:45 Čt 8:50 - 9:35
Mgr. Lucie Halová Út 12:45 - 13:30 Čt 14:25 - 15:10
Ing. Marcela Hallová Po 12:45 - 13:30 St 15:15 - 16:00
Mgr. Jitka Hospodková Po 15:15 - 16:00 Út 14:25 - 15:10
PhDr.Mgr. Marcela Helešicová Út 11:30 - 12:15 St 14:30 - 15:15
PhDr.Mgr. Luboš Holý Po 13:35 - 14:20 St 12:45 - 13:30
Mgr. Darina Hradecká St 7:10 - 7:55 St 12:45 - 13:30
Ing. Josef Janků Po 14:25 - 15:10 7:10 - 7:55
Bc. Vojtěch Juránek Út 10:40 - 11:25 St 14:30 - 15:15
Ing. Jana Kadrnožková Út 14:30 - 15:15 Čt 16:00 - 16:45
PhDr. Milena Kirschová St 7:10 - 7:55
Mgr. Josef Kolář St 12:45 - 13:30 12:45 - 13:30
Mgr. Petra Konečná Po 12:45 - 13:30 Čt 12:45 - 13:30
Ing. Pavel Kučera Po 14:25 - 15:10 St 14:25 - 15:10
Mgr. Lucia Kutnohorská Út 14:25 - 15:10 Čt 14:25 - 15:10
Mgr. Jiří Lach Po 7:10 - 7:55 Čt 9:50 - 10:35
Mgr. Kamil Obořil Po 13:35 - 14:20 St 11:30 - 12:15
Mgr. Jiří Pavlíček Po 16:00 - 16:45 Čt 8:50 - 9:35
Ing. Marie Pavloušková Po 12:45 - 13:30 Čt 10:40 - 11:25
Ing. Renata Solnická Po 15:15 - 16:00 St 13:35 - 14:20
Mgr. František Strmiska Út 14:20 - 15:05
Mgr. Naďa Svatoňová Po 11:30 - 12:15 Út 13:35 - 14:20
Mgr. Eva Šteflová Út 14:25 - 15:10 Čt 13:35 - 14:20
Mgr. Alice Ungerová 13:35 - 14:20
Mgr. Miroslav Vymazal Po 14:25 - 15:10 St 15:15 - 16:00
 

 Maturitní okruhy

Analytická chemie - 4.D

Analýzy a mikrobiologie potravin - 4.Bkhh.png

Biologie - 4.A, 4.B, 4.C, 4.D

Člověk a prostředí - 4.C

Fyzika

Fyzikální chemie - 4.A, 4.D

Hygiena a technologie potravin - 4.B

Chemie - 4.A, 4.B, 4.C, 4.D

Chemická technologie - 4.A, 4.D

Technologické procesy - 4.C

Matematika

 
Dny otevřených dveří
Termíny
 • 23. října 2012
 • 6. listopadu 2012
 • 27. listopadu 2012
 • 15. ledna 2013
 • 5. února 2013
Vždy v úterý od 15.00 do 18.00 hodin.
 • Sobota 8. prosince 2012 od 9.00 do 14.00 hodin.
 

Profily absolventů

Aplikovaná chemie–analytická chemie, farmaceutické substance, ochrana životního prostředí

Příklady typických pracovních činností: chemický technik, kontrolor jakosti, manažer provozu, technolog, dispečer...

Analýza potravin

Příklady typických pracovních činností: potravinářský technik pro kontrolu jakosti a hygieny, laborant, potravinářský mistr, potravinářský technolog, dispečer, normovač...

 

Přírodovědné lyceum

Pokud absolvent nebude pokračovat ve studiu, může ve svém budoucím zaměstnání vykonávat činnosti provozního i laboratorního charakteru nebo administrativní a správní činnosti...